Area Falesia Numero vie Ripetizioni
Italia - Umbria Amelia (I Poligonali - Settore A) 11 292
Italia - Umbria Amelia (I Poligonali - Settore B) 3 30
Italia - Umbria Amelia (I Poligonali - Settore C) 3 28
Italia - Umbria Amelia (I Poligonali - Settore D) 2 18
Italia - Umbria Amelia (La cavallerizza) 13 49