Area Falesia Numero vie Ripetizioni
Italia - Umbria Amelia (I Poligonali - Settore A) 11 374
Italia - Umbria Amelia (I Poligonali - Settore B) 3 43
Italia - Umbria Amelia (I Poligonali - Settore C) 3 40
Italia - Umbria Amelia (I Poligonali - Settore D) 2 24
Italia - Umbria Amelia (La cavallerizza) 13 65