Area Falesia Numero vie Ripetizioni
Italia - Sardegna : Domusnovas Sherwood (Bambini francesi) 6 0
Italia - Umbria Cesi (Settore Diavoli e Santi) 21 84
Italia - Umbria Cesi (Settore Mezzogiorno) 12 12
Italia - Umbria Cesi (Settore Sant'Andrea) 16 115
Italia - Umbria Cesi (Settore Torre Alta) 7 17
Italia - Umbria Cesi (Settore Torre Bassa) 2 4