PDF
# Nome Grado Bellezza
1 Embolia

7a+

2 Traficante de ilusiones

7a

3 Efecte nociu

7b

4 Kill Bill

7a+

5 El sostre del mon

7a+

6 Agraida

6c+

7 Desperta ferro

6b+

8 Losi

6a+

9 Chochìn

6c+

10 Heidi

7a

11 La guineu

7b

12 El crostò

7b

13 L'antiga

7b+

14 La dels puretes

7b+

15 L'esperonet del cigronet

6a

16 Revolta apache

6b+

17 El preky

6b+

18 La filigrana

6c+

19 L'esperò de la Martina

6a+

20 Terra

7a

21 Xaticlimbers

7a+

22 Esquirol lladre

6a+

6a+.7
23 Pervertit

7a

24 La normal de l'aspirina

6a

25 Mil-ligram

6b+

26 Pirena

6b

27 El flap-flap no fa soroll

7b

28 El drac de la fisura

6b+

29 Esgraons al cel

7a+

30 Per a Penélope

6c

31 Si amo

7b+

32 X

7c

33 La diagonal del X

7a

34 Riss

6b+

35 Cikatriu

6c

36 Protesterona

6c+